14 september

Fietsroute Harenkarspel West

Aantal kilometer: 16,0 km
Puzzeltocht!
Startpunt
Opties

De route is opgedeeld in meerdere delen. Dit omdat er maar 10 locaties in 1 route toegevoegd kunnen worden binnen Google Maps.

Tip: Gebruik Google Chrome voor een optimale ervaring! Klik hieronder om Google Chrome te downloaden.

Monumenten op deze route

Herberg De Moriaan
Herberg De Moriaan Dorpsstraat 153, Warmenhuizen
Herberg De Moriaan Dorpsstraat 153, Warmenhuizen Gemeentelijk monument

De Moriaan dateert uit 1597 en had een functie als dorpsherberg. Tegenwoordig in gebruik als restaurant met de naam Globe Streetfood.

Voormalige dokterswoning
Voormalige dokterswoning Dorpsstraat 108, Warmenhuizen
Voormalige dokterswoning Dorpsstraat 108, Warmenhuizen Gemeentelijk monument

Dit pand uit 1889 ligt vlakbij het voormalige gemeentehuis en de onderwijzerswoning, waaraan te zien is dat een arts in die tijd een hooggeplaatste functie vervulde. Vanaf 1919 woonde en werkte hier dokter Gijs van Hesteren, die veel voor de dorpsgemeenschap betekend heeft.

Voormalige meisjesschool
Voormalige meisjesschool Dorpsstraat 175, Warmenhuizen
Voormalige meisjesschool Dorpsstraat 175, Warmenhuizen Gemeentelijk monument

Voormalige Katholieke meisjesschool en zusterhuis uit 1926. Een kloostergang verbindt de school met het zusterhuis. De zusters die de meisjes lesgeven komen in 1925 vanuit Bergen naar Warmenhuizen. In 2015 is de school verbouwd tot woonhuis.

Grebmolen
Grebmolen Molenweg 1, Schoorldam
Grebmolen Molenweg 1, Schoorldam Rijksmonument

Poldermolen uit 1875 die een eerdere schepradmolen verving die na blikseminslag was uitgebrand. Samen met een elektrisch gemaal bemaalt de molen de 16 hectare grote Grebpolder en verzorgt de onderbemaling van de polder Geestmerambacht. De molen is in 1958 gerestaureerd.

Langhuisstolp
Langhuisstolp Westfriesedijk 92, Krabbendam
Langhuisstolp Westfriesedijk 92, Krabbendam Gemeentelijk monument

Deze gaaf gebleven langhuisboerderij uit 1901 is een type boerderij dat in de gemeente Schagen zeldzaam is. Het woongedeelte bevindt zich in het voorhuis en het werkgedeelte ligt daarachter.

Pastorie
Pastorie Westfriesedijk 94, Krabbendam
Pastorie Westfriesedijk 94, Krabbendam Gemeentelijk monument

In 1906 gebouwd als woonhuis, in opdracht van weduwe Maartje Frans-Blom. Later eigendom van haar schoonzoon Engel Paarlberg, die opgroeide op de naastgelegen Paarlhoeve. In 1922 verkocht aan de gereformeerde Kerk, die het als pastorie gebruikte. Sinds 1977 weer woonhuis.

Schuurkerk
Schuurkerk Kerkpad 15, Krabbendam
Schuurkerk Kerkpad 15, Krabbendam Rijksmonument

In 1846 werd een huis annex schuur aan het Kerkpad te Krabbendam aangekocht, dat na verbouwing en voorzien van gotische ramen sinds 1875 dienst doet als kerkgebouw.

Schoolgebouw met onderwijzerswoning
Schoolgebouw met onderwijzerswoning Surmerhuizerweg 11 , Eenigenburg
Schoolgebouw met onderwijzerswoning Surmerhuizerweg 11 , Eenigenburg Rijksmonument

Voormalig schoolgebouw met onderwijzerswoning uit 1877 en een zeldzaam voorbeeld van een plattelandsschool uit die tijd. Tot 1934 is hier lesgegeven, daarna kwam het in particuliere handen.

Landarbeiderswoning
Landarbeiderswoning Surmerhuizerweg 13, Eenigenburg
Landarbeiderswoning Surmerhuizerweg 13, Eenigenburg Rijksmonument

Woning uit het midden van de 19e eeuw voor een landarbeider die seizoenswerk verrichtte. De meeste landarbeiderswoningen zijn, dit pand is een zeldzaam overgebleven voorbeeld.

Kerk
Kerk Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg
Kerk Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg Rijksmonument

Kerkgebouw dat met bijbehorende kerkhof in 1792 is gebouwd op een terp uit de 14e eeuw. In het interieur een preekstoel uit 1698 met het wapen van Eenigenburg en een orgel uit 1876. Op de vloer grafstenen uit de 17e eeuw, afkomstig uit voorgaande kerk.

Ons Huis
Ons Huis Dorpsstraat 12, Warmenhuizen
Ons Huis Dorpsstraat 12, Warmenhuizen Gemeentelijk monument

Voormalig verenigingsgebouw voor de diaconie van de Hervormde gemeente. Het werd gebruikt voor bijeenkomsten, zoals de landbouw-huishoud-cursus voor meisjes, de zondagsschool en vergaderingen van de kerkelijke gemeente. Sinds 1980 in gebruik als woonhuis.

Het Baanhuis
Het Baanhuis Baan 1, Warmenhuizen
Het Baanhuis Baan 1, Warmenhuizen Rijksmonument

Dit pand uit 1720 is vermoedelijk het oudste huis uit Warmenhuizen. Indertijd door de gemeente gebouwd als armenhuis, waarin drie woningen met elk een eigen huisnummer. De naam Baanhuis duidt op het pad waarlangs een spinbaan was aangelegd, als werkverschaffing voor de armen.

Oude Ursulakerk
Oude Ursulakerk Dorpsstraat 93, Warmenhuizen
Oude Ursulakerk Dorpsstraat 93, Warmenhuizen Rijksmonument

Laatgotische Kerk uit 1508 met een 14de eeuwse toren. Op deze plek stond eerder een Romaans kerkje. De onderbouw van de toren en de westgevel zijn uit die tijd. In het interieur een gewelf uit 1525 met bijzondere schilderingen.

Geschiedenis Harenkarspel in het kort
De dorpen uit de voormalige gemeente Harenkarspel zijn al eeuwenoud. Het gebied in en rond Harenkarspel bestond vroeger uit talloze terpen. Een terp is een door mensen aangelegde verhoging in het landschap om bij hoogwater een droge plek te hebben. Op deze terpen werden huizen of een boerderij gebouwd. De oorspronkelijke bewoners leefden voornamelijk van visserij, veeteelt en akkerbouw en het vervoer ging voornamelijk over water. Na de verkaveling veranderde dit. Mede door de opkomst van de landbouw werden de diverse dorpen aan het eind van de 19e eeuw welvarender. Uit die tijd (en ook uit de tijd voor de verkaveling) zijn nog panden bewaard gebleven die tot monument zijn verklaard.

Stappenplan