Privacyverklaring

Wij gebruiken persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven en wat uw privacyrechten zijn.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen over het gebruik van mijn persoonsgegevens
Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG. U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0224) 210 400 of via contactformulier.

Klacht indienen
Bent u niet tevreden over hoe de gemeente om gaat met uw privacy of het verwerken van uw persoonsgegevens? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt u naar de rechter gaan. Hierover leest u meer in de afhandeling van uw klacht. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat u in uw rechten bent geschonden. Hierover leest u meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(link is extern).

https://www.schagen.nl/privacy-statement